euspa logo green lane logo
Galileo Green Lane
AboutFAQSupportReportsPrivacy policy

Green Lane Monitoring – Manuál

Kvůli situaci vzniklé z důvodu Coronaviru / Covid-19 je důležité zajistit volný pohyb zboží po Evropě. Jedná se zejména o zboží, které patří do sítě TEN-T (Trans-EuropeaN Tranport). Aplikace Galileo Green Lane Monitoring zajišťuje, aby se čekací doby překračování hranic zaznamenávaly ve prospěch řidičů nákladních vozidel a jejich dispečerů. Pravidelným podáváním zpráv o stavu hraničního přechodu pomáháte sledovat celkovou situaci v celé EU a pomáháte řidičům nákladních vozidel a jejich dispečerům dělat lepší rozhodnutí.

Spuštění aplikace

Popis funkce aplikace

Aplikace je tvořena několika obrazovkami:

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka obsahuje následující informace:
  1. Čas, kdy naposledy byla odeslána data na server
  2. Možnost (semafor) vybrat dobu zdržení
  3. Informace o hraničním přechodu a směru přechodu
  4. Prostor na poznámku
  5. Prostor na pořízení fotky a zobrazení náhledu

Obrazovka mapy

zobrazuje síť evropských hraničních přechodů s grafickým zobrazením (pomocí semaforů) čekacích dob.

Obrazovka konfigurace

obsahuje údaj Phone ID, který slouží k identifikaci konkrétního telefonu. Tento údaj je důležitý při komunikaci s podporou.

Ovládání aplikace

Než začnete, prosím zvolte směr jízdy přes hraniční přechod. Stisknutím šipky změníte směr jízdy. V příkladu pod textem, směr jízdy je zvolen z Německa do České republiky

Záznam o čekací době v zeleném pruhu se pořizuje na hlavní obrazovce. Skládá se z označení čekací doby v zeleném pruhu, textové poznámky a fotografie.

Označení čekací doby se provede klepnutím na příslušnou barvu semaforu.

Poznámka se vkládá do textového pole nalevo od tužky.

Pro pořízení fotky je třeba klepnout na obrázek fotoaparátu (otevře se aplikace fotoaparát), vyfotit situaci (naležato) a potvrzením.

Pořiďte obrázek současné situace na šířku a potvrďte.

Celý záznam se potom odešle klepnutím na tlačítko SEND, které je umístěno zcela dole.

Záznamy prosíme pořizovat a odesílat na server zhruba každých 30 minut.

Pro přechod na další obrazovky aplikace slouží tři tečky vpravo nahoře na hlavní obrazovce. Klepnutím na ně a výběrem položky z menu se zobrazí požadovaná obrazovka. Pro přechod zpět na hlavní obrazovku slouží šipka vlevo nahoře.

Pro návrat na hlavní obrazovku klikněte na šipku v levém horním rohu.

Kontaktování podpory

Podporu v průběhu testovího provozu můžete kontaktovat přímo z telefonu, které jste dostali k dispozici. Stačí na hlavní obrazovce spustit aplikaci Signal a zavolat podporu.